artikel

Docente valt van verhoging

Wetgeving

De collega gaat in maart 2008 met vroegpensioen en de lerares Duits neemt een aantal lesuren van haar over. Het trapje wordt verwijderd. In mei 2009 verstapt de lerares Duits zich en zij meldt zich de volgende dag arbeidsongeschikt.

 

Na het ongeval wordt de verhoging verwijderd. De lerares wordt voor pijnklachten behandeld en uiteindelijk geopereerd aan een hernia. Zij stelt de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van haar ongeval. De verzekeraar heeft de aansprakelijkheid afgewezen.

 

De kantonrechter stelt vast dat de werkgever op grond van artikel 7:658 BW onder omstandigheden aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in het kader van zijn werk lijdt. Of de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, wordt vooral bepaald door wat op grond van de arbowetgeving van de werkgever wordt verlangd.

 

De partijen zijn het niet eens over de hoogte van het podium. De kantonrechter gaat er vanuit dat het podium, als minst gevaarzettend, niet meer dan 20 centimeter hoog was. Maar een dergelijke verhoging kan wel een onveilige situatie opleveren. Men kan er bijvoorbeeld over struikelen, er vanaf vallen of zich verstappen bij het afstappen (zoals in deze zaak). Daarmee voldeed de inrichting van het lokaal niet aan de veiligheids- en gezondheidseisen.

 

In de arbocatalogus staat immers dat theorielokalen – waaronder dit lokaal valt – zodanig ingericht moeten zijn dat de kans op ongelukken zo gering mogelijk is. Daaraan voldeed het lokaal door de (onnodige) aanwezigheid van het podium niet. Dat in de catalogus ook staat dat een podium voor het bureau van een docent denkbaar is en dat er geen wet- of regelgeving is die een dergelijk podium verbiedt, maakt dat niet anders. Dat het niet is verboden om podia te gebruiken, wil nog niet zeggen dat ze kunnen blijven staan, zeker als daar geen noodzaak (meer) voor is en de kans op ongelukken door ze te verwijderen kan worden verminderd. De vordering van de lerares wordt toegewezen.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel