artikel

Klachtencentrum

Wetgeving

De arbeidsinspectie controleert bedrijven op veiligheid. Dat wil niet zeggen dat ze bij alle bedrijven komen. Er moet een preventiemedewerker in ieder bedrijf aanwezig zijn die de veiligheid in de gaten houdt en het management adviseert. Ook de ondernemingsraad heeft hier een rol in. Mochten deze partijen niets (kunnen) doen, dan is er altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Inspectie SZW. De kans is groot dat er dan extra controle komt. Wanneer er binnen het bedrijf gevaarlijke werkomstandigheden aangetroffen worden, dan krijgt het bedrijf een procesverbaal.

 

De Inspectie SZW heeft een centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Werkgevers en werknemers kunnen gebruikmaken van een gratis telefoonnummer, een centraal e-mailadres en van digitale formulieren op de website. Het is daardoor voor werkgevers, werknemers en burgers makkelijker om contact te leggen met de Inspectie.

Postadres: Inspectie SZW, Postbus 820, 3500 AV  Utrecht

E: arbeidsinspectie@minszw.nl

T: 0800 – 270 00 00

F: 070 – 333 61 61

Internet: www. inspectieszw.nl

 

Werknemers kunnen klachten over arbeidsomstandigheden, arbeidstijden of betaling onder het minimumloon waar ze met hun werkgever zelf niet uitkomen, centraal melden.

Voor alle andere meldingen, kennisgevingen en aanvragen kunnen bedrijven en burgers gebruikmaken van de digitale formulieren op de website van de Arbeidsinspectie via

http://www.inspectieszw.nl/contact/melden_en_aanvragen/digitaleformulieren

Reageer op dit artikel