artikel

Eenrichtingsverkeer

Wetgeving

Er staat in de Arbowet niets over het van binnen- en/of van buitenaf afsluiten van werkruimtes, in dit geval lokalen. Tijdens de risico-inventarisatie en –evaluatie zal zorgvuldig bekeken moeten worden of er risico’s kleven aan de huidige situatie. Het mag, behalve als het aantoonbaar gevaar oplevert. Dat moet degene die de RI&E uitvoert, waarschijnlijk de preventiemedewerker, bekijken. Iedere onderwijsinstelling moet een preventiemedewerker hebben. Dat is wel een verplichting uit de Arbo-wet. Is er al een RI&E en staat er niets over deze kwestie in vermeld? De RIE mag altijd aangepast worden. Of dat nodig is, hangt af van het antwoord op de vraag hoe groot het risico is dat iemand in een lokaal wordt opgesloten en er precies op dat moment een calamiteit plaatsvindt.

Reageer op dit artikel