artikel

Registratie

Wetgeving

In de RI&E hoeft geen lijst van ongevallen meer te worden opgenomen. In artikel 1 van de Arbowet is gedefinieerd wat wordt verstaan onder een arbeidsongeval: ‘een aan werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood met vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad.’

Een klein ongeval waardoor het werk korte tijd is onderbroken, valt dus niet onder deze omschrijving. Ook bijna-ongevallen vallen er niet onder. Het is overigens wel verstandig om ook kleine incidenten te registeren en te onderzoeken. Van elk ongeval, hoe klein ook, kan immers worden geleerd.

Op grond van een ander artikel van de Arbowet (artikel 9) moeten arbeidsongevallen die leiden tot een verzuim van meer dan drie werkdagen worden geregistreerd. Bovendien moeten ernstige ongevallen onverwijld worden gemeld aan de Inspectie SZW. Een ernstig ongeval is een ongeval dat de dood als gevolg heeft, of ernstig lichamelijk of geestelijk letsel. Daarnaast moeten ongevallen die later bijvoorbeeld tot een ziekenhuisopname leiden aan de Inspectie SZW worden gemeld. Het ‘oude’ criterium dat ongevallen binnen 24 uur gemeld moesten worden is dus wat verruimd.

 

Nieuw: RI&E in 100 vragen

 

Afbeelding

Iedere organisatie is verplicht om een RI&E uit  te voeren. Heeft u vragen over dat moet en wat er komt kijken bij het maken van een Plan van Aanpak? Met dit boekje krijgt u korte antwoorden op korte vragen.

 

Meer informatie in de shop

Reageer op dit artikel