artikel

5 dagen vast op vakantiepark en een loonstop toe

Wetgeving

Vijf dagen achter elkaar vastzitten op een vakantiepark en steeds telefonisch bereikbaar moeten zijn. Best belastend, vindt een receptioniste. Wanneer zij ziek wordt en mediation weigert, stelt haar baas een loonstop in. De voorzieningenrechter doet uitspraak in kort geding.

5 dagen vast op vakantiepark en een loonstop toe

Een vrouw werkt voor bijna 30 uur per week bij een vakantiepark als medewerker / receptioniste. Zij werkt daar op een jaarcontract. Ook verricht zij 24-uurs aanwezigheidsdiensten, zogenoemde stand-by-diensten. Voor die diensten is haar tegen gereduceerd tarief een woning op het park ter beschikking gesteld.

Vijf dagen per week vastzitten op een vakantiepark

Tijdens deze stand-by-diensten mag zij vijf dagen per week het park niet verlaten en moet zij telefonisch bereikbaar zijn. Zij krijgt daarvoor geen salaris, maar betaalt voor de woning de helft van de gebruikelijke huur (400 in plaats van 800 euro per maand).

Begin oktober 2018 geeft de medewerkster aan dat de stand-by-diensten erg belastend zijn. Maar de werkgever komt, ondanks een toezegging, niet met een oplossing. De werkneemster meldt zich eind van die maand ziek. Daarna verlaat zij op advies van de huisarts de woning op het vakantiepark.

Niet meewerken aan mediation, want inzet onduidelijk

De bedrijfsarts acht de werkneemster medisch gezien arbeidsgeschikt en stelt mediation met de directie van het vakantiepark voor. Het UWV acht op 11 januari 2019 de werkneemster echter niet geschikt voor het eigen werk. De werkneemster wil niet aan de mediation meewerken, omdat de inzet daarvan niet duidelijk is. Daarop zet de werkgever begin februari de loondoorbetaling stop. De werkneemster vordert daarna in kort geding loondoorbetaling.

> LEES OOK: Mediation maakt conflicten menselijk

Werkgever stuurt aan op eerder einde arbeidsovereenkomst

De voorzieningenrechter stelt dat hem tijdens de mondelinge behandeling een aantal zaken duidelijk is geworden. Bijvoorbeeld dat beide partijen na het gesprek begin oktober 2018 eigenlijk wel wisten dat de arbeidsovereenkomst na 31 mei 2019 niet zou worden voortgezet. Daarnaast heeft de werkgever eind december 2018 in een mail aangestuurd op een eerder einde van de arbeidsovereenkomst en vervroegde oplevering van de gehuurde woning. De rechter vindt het dan ook terecht dat de werkneemster heeft gevraagd naar de inzet en het doel van de mediation. Hierop is, voor zover de rechter heeft gezien, geen reactie gekomen.

Geen schending re-integratieplicht, dus geen grond loonstop

Uit niets blijkt dat de werkgever re-integratie daadwerkelijk als een reële optie beschouwde. En dat dit het doel was van de mediation. Uit de mededelingen van de werkgever aan (de advocaat van) de werkneemster is eigenlijk maar één conclusie mogelijk. Namelijk dat de mediation bedoeld was om zowel de arbeids- als de huurovereenkomst voortijdig te beëindigen. De weigering van de werkneemster levert daarom geen schending op van haar re-integratieplicht. En daarmee kan die weigering geen grond zijn voor een loonstop. Mogelijk was dit anders geweest als zij had geweigerd te praten over passende werkzaamheden. Maar dat was niet het geval.

> LEES OOK: Re-integratieplicht werkt twee kanten op

Daarmee oordeelt de rechtbank dat de loonstop onrecht is. De werkneemster heeft daarom recht op het niet-betaalde salaris verhoogd met de daarover wettelijk verschuldigde rente. De rechter wijst de vordering over betaling van huur voor de woning in het vakantiepark af. Want dat is een te complexe zaak voor een kort geding.

Bron: Rechtbank Utrecht, 7 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2009
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

5 dagen vast op vakantiepark en een loonstop toe

Reageer op dit artikel