boek

Arbo Pocket Wegwijzer 2018

Wetgeving

Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan de gezondheid van de werknemers en de organisatie. Met de praktische hulpmiddelen uit deze werkwijzer kunt u meteen aan de slag.

Arbo Pocket Wegwijzer 2018

In deze editie komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Een uitgebreide toelichting op de Arbeidsomstandighedenwet.
  • Een overzicht van de belangrijkste gevaren op het gebied van arbeidsomstandigheden en welke oplossingen daar bij horen.
  • Het opzetten van een goed arbomanagementsysteem.
  • Een overzicht van de jurisprudentie met betrekking tot aansprakelijkheid bij ongevallen.
  • De belangrijkste actoren die een rol spelen bij het arbeidsomstandighedenbeleid waaronder, de arbeidsinspectie.

Nieuw in 2018

De nieuwe Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het huidige contract of door een nieuw contract af te sluiten. Contacten die na 1juli 2017 zijn afgesloten moeten direct voldoen aan de wettelijke vereisten.

Daarom krijgt u:

  • Instrumenten om een zo goed mogelijke zorg voor arbeidsomstandigheden te realiseren.
  • Hulp bij het vormgeven van een goed zorgsysteem.
  • Inzicht in de ‘technische’ aspecten van de arbeidsomstandigheden, waarbij wordt aangesloten bij de systematiek van het Arbobesluit.
  • De juridische kaders in beeld, waardoor u weet waaraan u moet voldoen en welke risico’s ene organisatie loopt als dit niet het geval is.

Sla twee vliegen in 1 klap!

Met een Arbo Pocket abonnement sla je twee vliegen in 1 klap. U ontvangt naast Arbo Pocket Wet- en Regelgeving ook Arbo Pocket Arbowegwijzer. Op deze manier krijgt u vanuit twee invalshoeken onmisbare informatie op het arbo gebied voor een interessante prijs.

Meer informatie & bestellen

Reageer op dit artikel