boek

Arbo Pocket Wet- en regelgeving 2018

Wetgeving

Dit is dé praktische hulpbron voor iedereen die te maken heeft met arbo, maar er niet een dagtaak aan heeft. Op deze manier kunt u uw kennis onderhouden en uitbreiden.

Arbo Pocket Wet- en regelgeving 2018

Dit is dé praktische hulpbron voor iedereen die te maken heeft met arbo, maar er niet een dagtaak aan heeft. Op deze manier kunt u uw kennis onderhouden en uitbreiden.

De Arbo Pocket wet- en regelgeving bevat de volledige tekst van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze tekst wordt uitvoerig toegelicht en van commentaar voorzien. Daarnaast wordt de toepassing van de Arbeidsomstandighedenwet behandeld, waarbij de auteur ingaat op de rechten, bevoegdheden en verplichtingen van zowel werkgever als werknemer. Ook andere wetgeving komt aan de orde, zoals de Wet op de Ondernemingsraden en de Arbeidstijdenwet.

De informatie in dit boek is op een overzichtelijke, direct toegankelijke manier bijeengebracht. Dit maakt Arbo Pocket Wet- en regelgeving tot een praktische hulpbron voor iedereen die met arbeidsomstandigheden te maken heeft: preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, veiligheidsdeskundigen, personeelsfunctionarissen, directies en or-leden.

Nieuw in 2018

In 2017 is de Arbowet wederom op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen hadden onder meer betrekking op de versterking van de preventieve taak van de arbodienst, extra waarborgen rond de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, en de introductie van het instemmingsrecht voor de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij de keuze van de preventiemedewerker. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Arbo Pocket.Wet- en regelgeving.

Bent u verantwoordelijk voor arbo?
Dit is dé praktische hulpbron voor iedereen die te maken heeft met met arbo, maar er niet hun dagtaak aan hebben. Op deze manier kunt u uw kennis onderhouden en uitbreiden.

Meer informatie & bestellen

Reageer op dit artikel