boek

Praktijkgids Ziekte en Re-integratie 2019

Wetgeving

In de Praktijkgids Ziekte en re-integratie is alle informatie opgenomen die nodig is om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers adequaat te handelen.

Praktijkgids Ziekte en Re-integratie 2019

In deze publicatie staan de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever in het kader van ziekte en re-integratie centraal. De informatie gaat vergezeld van voorbeelden en tips die aan de dagelijkse praktijk en aan rechterlijke uitspraken zijn ontleend.
Deze Praktijkgids is geschreven vanuit de optiek van de werkgever, maar is ook goed bruikbaar voor iedereen die in de praktijk met wet- en regelgeving op het gebied van ziekte en re-integratie te maken heeft.
Aan de orde komen onder andere:

  • Verzuimbeleid • Arbeidsomstandigheden en arbodienst
  • De eerste twee jaar van ziekte
  • Zwangerschap
  • Arbeidsongeschiktheidsregelingen
  • Re-integratie: verplichtingen en subsidies
  • Conflicthantering en procedures
  • Ontslag in relatie tot ziekte
  • Premies werknemersverzekeringen en eigenrisicodragen

De editie 2019 is aangepast aan de wijzigingen van het afgelopen jaar.

In deze editie is uitvoering aandacht besteed aan de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit dat per 1 juli 2017 in werking is getreden. Ook zijn weer diverse recente gerechtelijke uitspraken als voorbeeld toegevoegd.

Meer informatie & bestellen

Reageer op dit artikel