nieuws

DuPont werkt niet zo veilig meer

Wetgeving

Het belang van goede training van werknemers blijft een terugkerend thema voor veilig werk. Zonder training geen veiligheid, zonder veiligheid geen gezonde en veilige werkplek.

DuPont werkt niet zo veilig meer

Gaat er bij het horen van de naam DuPont bij u nog een lichtje branden? In 2014 kwamen in een fabriek van deze chemiereus vier werknemers om het leven door bedwelming met een giftig gas. Volgens de Amerikaanse arbeidsinspectie OSHA doordat DuPont geen afdoende veiligheidsprocedures had en werknemers verstoken bleven van training.

‘Ernstige overtreders’

OSHA heeft DuPont nu op de lijst geplaatst van ‘ernstige overtreders’ van veiligheidsprocedures op het werk. Ook heeft het bedrijf een hoge boete opgelegd gekregen. Deze actie volgt op een tweede inspectie van de chemische fabriek in La Porte, Texas, waar het ongeluk destijds plaatshad. Rond de 300 werknemers produceren daar onder meer pesticiden en andere chemicaliën. Het gevolg van de actie van OSHA is dat inspecteurs de fabriek uiterst streng in de gaten zullen houden, onder meer door regelmatige vervolginspecties.

Nonchalante houding

Tijdens de tweede inspectie constateerde de arbeidsinspectie acht overtredingen en een uiterst nonchalante houding ten aanzien van het belang van een veilige werkomgeving. Zo voerde DuPont geen behoorlijke onderhoudsinspecties uit op apparatuur, oefende het geen toezicht uit op de naleving van veiligheidsprocedures, beschikte het personeel niet over adequate veiligheidsinstructies voor machines en apparatuur en kreeg het onvoldoende training. Een woordvoerder van DuPont zegt “teleurgesteld” te zijn over de classificatie van OSHA. “Veiligheid is onze hoogste prioriteit. Dat was het al en dat blijft het ook.”

Wereldklasse

“DuPont laat zich voorstaan op een ‘veiligheidscultuur van wereldklasse’ en brengt zijn veiligheidsexpertise zelfs aan de man bij andere werkgevers. Maar het incident met de vier dodelijke slachtoffers en de geconstateerde overtredingen zijn het bewijs van een falend veiligheidsregime’, aldus OSHA in een verklaring. Volgens de woordvoerster van DuPonts veiligheidsadviesafdeling hebben veel van hun klanten het aantal incidenten en ongevallen aanzienlijk naar beneden bijgestuurd door toedoen van de veiligheidsadviezen van en training door haar afdeling. Zij zegt deze beweringen ook te kunnen staven met harde data.

Negatieve publiciteit

DuPont is het grootste bedrijf op de lijst met honderden overtreders. Volgens een hoogleraar op het gebied van veilig en gezond werken aan de Illinois State University gaat het bij deze lijst niet zozeer om de boete, maar veel meer om de negatieve publiciteit die daaruit voortkomt. “Een goed bedrijf heeft een geweldig veiligheidsprogramma omdat het het belang inziet van goede public relations. OSHA is eigenlijk niet meer dan een papieren tijger.”

Eenmaal op de lijst met ‘ernstige overtreders’ komt een bedrijf daar niet eerder vanaf dan drie jaar nadat de kwestie die de aanleiding voor de plaatsing vormde, is opgelost. Dit kan als een bedrijf niet in beroep gaat tegen de aantijgingen, het de zaak schikt of als een onderzoekscommissie of rechter de de werkgever in het gelijk stelt.

 

> Wat in het groot geldt voor DuPont, geldt in het klein voor uw eigen werkplek. Check uw werkplek met de werkplekchecker!

Reageer op dit artikel