nieuws

Dwangsom voor privacyschending bij verzuim

Wetgeving

Het is zover. De harde lijn van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich vertaald in een last onder dwangsom voor een Utrechtse zorgorganisatie. Dit wegens het schenden van de privacy bij de afhandeling van ziekmeldingen van werknemers.

Dwangsom voor privacyschending bij verzuim

Eerder had de toezichthouder al vastgesteld dat stichting Abrona  in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens handelde bij de ziekmelding van haar werknemers.

Registratie mate van arbeidsongeschiktheid

Zorgorganisatie Abrona verleent zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking. De stichting had naar aanleiding van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens al maatregelen genomen om de overtredingen te beëindigen. Bij een eerste controle werd duidelijk dat deze maatregelen niet afdoende waren. Zo bleek dat leidinggevenden bij kortdurend verzuim nog steeds de mate van arbeidsongeschiktheid in het verzuimsysteem invoerden zonder dat zij een bedrijfsarts hadden geraadpleegd.

De dwangsom kan oplopen tot een maximum van 50.000 euro

Mate van arbeidsongeschikt is aan bedrijfsarts

Het vaststellen of en in welke mate een werknemer arbeidsongeschikt is, is een taak van uitsluitend de bedrijfsarts. Abrona zou in dergelijke gevallen dus de arbodienst of bedrijfsarts moeten inschakelen. De toezichthouder eist dat de zorgorganisatie bij ziekmelding slechts registreert dat een werknemer ziek is. De mate van arbeidsongeschiktheid mag de stichting alleen registreren na tussenkomst van de bedrijfsarts. Abrona heeft aangegeven inmiddels maatregelen te hebben genomen.

Dwangsom kan oplopen tot 50.000 euro

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert op dit moment of de maatregelen van de zorgorganisatie voldoende zijn om de resterende overtreding te beëindigen. Als blijkt dat de stichting de overtreding niet binnen twee maanden heeft beëindigd, moet Abrona een dwangsom betalen die kan oplopen tot een maximum van 50.000 euro.

 

[box type=”shadow” ]> TIP: Meer weten over de beleidsregel ‘De zieke werknemer’ en de aanpak van de Autoriteit Persoonsgegevens? DOWNLOAD de whitepaper Privacy-onrust in de polder van Pascal Willems over dit onderwerp.
> TIP: Meer weten over de gewijzigde Arbowet? DOWNLOAD de GRATIS whitepaper!
> TIP: Meer horen van Pascal Willems over privacy? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.[/box]

Reageer op dit artikel