nieuws

Samen naar de rechter om schade te verhalen, het kan nu

Wetgeving

Burgers en bedrijven die massaal schade lijden kunnen voortaan samen naar de rechter stappen om hun schade vergoed te krijgen. Een nieuwe wet regelt dit eindelijk. De praktijk laat namelijk zien dat dit nu niet altijd makkelijk gaat.

Samen naar de rechter om schade te verhalen, het kan nu

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie. Op deze wetswijziging werd allang gewacht. Want daarmee zijn langdurige en kostbare procedures verleden tijd. Waarom? Als bepaalde goederen of diensten niet in orde blijken, kunnen meerdere kopers schade lijden. Het is dan praktisch als de vergoeding van deze massaschade efficiënt kan worden afgehandeld. Dit voorkomt veel individuele vorderingen. Maar ook procederen verschillende belangenorganisaties dan niet meer in meerdere rechtszaken over hetzelfde.

> LEES OOK: Aansprakelijkheid op het werk, dit moet u weten

In één procedure vergoeding van schade vorderen

Representatieve belangenorganisaties kunnen straks voor een groep gedupeerden in één procedure bij de rechter vergoeding van massaschade vorderen. “Ik ben blij met dit resultaat. Partijen krijgen in één keer duidelijkheid. Daarmee kun je voorkomen dat er bij massaschade eindeloos rechtszaken komen”, aldus Minister Dekker van Rechtsbescherming. De praktijk laat zien dat dit nu niet altijd even makkelijk gaat. Soms wegen de kosten van een procedure niet op tegen de geleden schade. Of heeft iemand niet de tijd en energie om jarenlang te procederen.

> LEES OOK: Wet vergoeding van affectieschade van kracht

Eenvoudiger en het bespaart tijd en geld

Het voordeel van het wetsvoorstel is dat de rechter de hele massazaak in één gezamenlijke procedure kan afwikkelen. Dat is eenvoudiger en bespaart tijd en geld. De rechter stelt in één keer de schadevergoeding vast. Daarmee komt er voor een grote groep gedupeerden een oplossing. De zaak kan dan meteen worden afgedaan. Nu kan een belangenorganisatie een groep gedupeerden al helpen bij het regelen van een schikking. Maar als de schadeveroorzaker niet meewerkt, staan gedupeerden alsnog met lege handen. Dan moeten zij het alleen opknappen.

Voldoende rechtsbescherming

Verder zorgt het wetsvoorstel ervoor dat gedupeerden voldoende rechtsbescherming krijgen. Niet iedere belangenorganisatie kan zomaar een claim indienen. De organisatie en financiën bijvoorbeeld moeten op orde zijn. Gedupeerden weten zo aan wie ze hun belangen toevertrouwen.

Het voorstel (EK, A) is op 29 januari 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 maart 2019 als hamerstuk afgedaan.

Bron: www.rijksoverheid.nl

> TIP: Download de gratis whitepaper Top 5 Arbojurisprudentie

Reageer op dit artikel