nieuws

Bedrijfsborrel maakt einde aan dienstverband

Wetgeving

In Recht elke twee weken een interessante uitspraak. Dit keer: over een bedrijfsborrel waar een medewerker in beschonken toestand zijn baas te lijf gaat. Dat hij niet het advies van zijn collega’s heeft opgevolgd om thuis zijn roes uit te slapen, komt hem duur te staan.

Bedrijfsborrel maakt einde aan dienstverband

De werknemer, 58 jaar oud, is al 25 jaar bij de werkgever in dienst. Tijdens de jaarlijkse bedrijfsborrel kijkt hij te diep in het glaasje. Op een bepaald moment krijgt hij ruzie met de directeur. Hij uit zijn onvrede en zegt tegen collega’s dat hij de directeur wel eens door midden zal schoppen en stevig voor zijn hoofd zal slaan.

Beter naar huis om zijn roes uit te slapen

In reactie daarop geven die collega’s aan dat hij er beter aan zou doen om naar huis te gaan en zijn roes uit te slapen. Want hier komen alleen maar problemen van. Als de directeur na middernacht de bedrijfsborrel wil verlaten, vliegt de werknemer hem aan en probeert hem te slaan. Een collega weet de dronken werknemer weg te trekken en voorkomt daarmee dat de directeur klappen krijgt. Direct daarna ontslaat de belaagde directeur zijn werknemer op staande voet.

De kantonrechter heeft het verzoek van de werknemer om het ontslag terug te draaien afgewezen en heeft ook geen transitievergoeding toegekend. De in het ongelijk gestelde werknemer gaat bij het Gerechtshof in beroep.

> LEES OOK: Eenmalige dronkenschap geen reden voor ontslag

Alcohol vloeide rijkelijk op de bedrijfsborrel

In de procedure (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 december 2016,ECLI:NL:GHARL:2016:9871) komt vast te staan dat diverse collega’s er tijdens de bedrijfsborrel bij de werknemer op hebben aangedrongen om naar huis te gaan. Helaas heeft de werknemer dit advies niet opgevolgd. De werknemer voert aan dat hij 25 jaar naar volle tevredenheid bij de werkgever heeft gewerkt. Ook zullen de gevolgen van het ontslag op zijn leeftijd groot zijn.

Hij erkent dat de alcohol op de bedrijfsborrel rijkelijk vloeide en geeft aan dat hij chronisch diabetespatiënt is. Die ziekte kan in combinatie met alcohol vreemd en agressief gedrag opleveren. Hij heeft de directeur de dag na het voorval opgebeld om zijn excuses aan te bieden. Deze argumenten maken dat de werkgever in de ogen van werknemer niet juist heeft gehandeld door hem direct te ontslaan.

> LEES OOK: Diabetes en drank, een slechte cocktail

Werknemer had advies van collega’s moeten opvolgen

Het hof maakt hier korte metten mee en oordeelt dat het ontslag rechtsgeldig is gegeven. De werknemer had het advies om eerder op de avond naar huis te gaan, moeten opvolgen. Juist omdat hij diabetespatiënt is en ook vanwege de consequenties van ontslag op zijn leeftijd. Daarbij neemt het hof mede in aanmerking dat er na het twistgesprek tussen werknemer en directeur geruime tijd is verlopen. Het incident bij de uitgang vond pas veel later plaats. Omdat er daarom sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag, ontvangt de werknemer geen transitievergoeding.

> LEES OOK: Leidt agressief gedrag altijd tot ontslag?

Criteria voor terecht gegeven ontslag op staande voet

Of er sprake is van een juist gegeven ontslag op staande voet, is afhankelijk van de zogeheten objectieve criteria en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Vragen die daarbij rijzen zijn de aard en ernst van het vergrijp, de duur van het dienstverband en de wijze waarop de werknemer het dienstverband heeft vervuld. Ook van belang is de leeftijd van de werknemer, zijn privésituatie en de gevolgen die het ontslag voor hem zullen hebben.

Het gaat nogal eens fout bij afweging, maar niet hier

Voordat de werkgever zijn werknemer ontslaat, moet hij een zorgvuldige afweging maken of deze criteria van toepassing zijn. De praktijk leert dat dit nogal eens fout gaat. De gedragingen zijn dan simpelweg niet ernstig genoeg om het ontslag te rechtvaardigen. Of er is niet genoeg rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden.

> LEES OOK: Ontslag op staande voet soms te zwaar middel 

In deze zaak woog de ernst van de gedraging wel op tegen de persoonlijke omstandigheden, waaronder de leeftijd en het aantal dienstjaren van de werknemer. Bovendien kon de werknemer weten dat de combinatie van zijn ziekte en bovenmatige alcoholconsumptie wel eens tot agressief gedrag zou kunnen leiden. Exit werknemer dus.

Bas van Batenburg | advocaat/partner van Van Batenburg & Pracht Advocaten

> Volgende keer gaat Recht over schadeverhaal bij woon-werkverkeer. Lees de volgende aflevering in onze nieuwsbrief!

 

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Bedrijfsborrel maakt einde aan dienstverband

Reageer op dit artikel