opleiding

Wetgeving

Praktijkopleiding Arbocoördinator | 12, 19 & 26 november 2019

Thema: arbomanagement

Soort opleiding: Opleiding

Prijs: €1499

U zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden optimaal zijn. Dat iedereen zijn werk goed en veilig kan doen en uitvoeren. En u houdt de gezondheid van het bedrijf nauwgezet in het oog. Dat u kennis van arbo heeft, staat als een paal boven water. Daar houdt uw werk niet op, u moet kunnen risicodenken!

Praktijkopleiding Arbocoördinator | 12, 19 & 26 november 2019

In veel organisaties voert de arbocoördinator het arbeidsomstandighedenbeleid uit. Daarnaast is hij belast met alle uitvoeringsmaatregelen die het beleid met zich meebrengt. Maar uw taken reiken verder dan dit. Om optimaal te functioneren  heeft u naast inhoudelijke kennis van arbo ook inzicht in bedrijfsprocessen en in de organisatie  als geheel nodig. U moet weten hoe besluiten worden genomen.

Wat leert u?

 • U leert welke belangen er spelen binnen uw organisatie en hoe u daarop inspeelt;
 • U ziet in welke plek arbo heeft in het organisatiebeleid en leert hoe u arbo op een goede manier op de agenda zet én houdt;
 • U kunt het belang onderbouwen van een goed arbo-beleid met heldere argumenten, zonder de verantwoordelijkheden van de organisatie aan  te tasten;
 • U weet welke deskundigen u kunt inschakelen  en waarmee zij u van dienst kunnen zijn;
 • U leert diepgang te geven aan de RI&E, zodat deze de basis vormt voor een cultuurverandering;
 • U kunt de relatie leggen tussen arbo en risicodenken

Bestemd voor:

 • (Beginnende) arbocoördinatoren
 • Leden van de medezeggenschapsorganen
 • Kwaliteits- en milieumanagers
 • Leidinggevenden
 • P&O-adviseurs

Meer informatie & inschrijven

Reageer op dit artikel