Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig zijn. De werkgever betaalt de PBM, onderhoudt ze en zorgt voor voorlichting over de aanschaf en het gebruik ervan. De werknemer is verplicht ze (op de juiste wijze) te gebruiken. Er zijn verschillende categorieën PBM (I, II en III). Maar altijd geldt de arbeidshygiënische strategie: eerst bronmaatregelen toepassen voor het beperken van risico’s en pas daarna PBM gebruiken. Hierover is meer informatie te vinden op www.arbo-online.nl bij nieuws, blogs, jurisprudentie en verdiepende artikelen.

Whitepapers en boeken

Meer Whitepapers en Boeken