De rol van de bedrijfsarts bij ziekteverzuim

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol in het verzuimbeleid. Iedere werkgever moet een basiscontract sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts.