Verzuimbeleid

Collectie bijgewerkt op 02-10-2023

Elke organisatie heeft te maken met ziekte(verzuim). In het ziekteverzuimbeleid staat hoe een werkgever omgaat met onder andere ziekte, ziekteverzuim en re-integratie. Hierin staat ook hoe en wanneer externe deskundigen worden ingeschakeld. Ook verzuimregistratie en -analyse is een onderdeel van het ziekteverzuimbeleid.