Fysieke belasting

Collectie bijgewerkt op 28-02-2024

Langdurige blootstelling aan fysieke overbelasting kan leiden tot klachten, ziekteverzuim en zelfs tot beroepsziekten. De werkgever moet maatregelen nemen om de risico's te verkleinen.