Herhaling en uitbreiding Schakel 'Activiteitenbesluit in beweging'

Voor gemeenten, provincies en waterschappen heeft dit grote gevolgen. Op de schakel worden drie sporen aangeboden: