Gedrag: de mens als kuddedier

Mensen zijn kuddedieren. Wat de ander doet, doen wij na. Dat kan slecht uitpakken, maar ook heel goed: veilig werken zien, veilig werken doen. Het is de winst van de 'wave'.