Arbeidsinspectie controleert uitzendkrachten

Uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs lopen meer gevaar op het werk dan vaste krachten. Dat komt doordat ze vaak minder ervaren zijn en niet altijd goed uitgelegd krijgen waar ze op moeten letten tijdens het werk.