De kwetsbare samenleving

Dat was weer een mooi lesje 'kwetsbaarheid van de samenleving'. 360.000 huishoudens in Amsterdam en ommelanden zaten zonder prik en dat gaf danige maatschappelijke ontwrichting.