BRZO+ inspecteur focust op 'ageing'

In het Brzo 2015 is veroudering van installaties en corrosie ('ageing') als nieuw aandachtspunt opgenomen. Vanaf 2017 richten de BRZO+ inspecteurs zich op het thema ageing met hulp van een nieuw inspectie-instrument.