Veel fraude met werkende buitenlandse student

Bij 71 procent van de 170 inspecties was er sprake van overtredingen. In bijna alle gevallen gaat het om werkgevers die studenten illegaal aan het werk zetten. Voor de overtredingen deelde de Arbeidsinspectie 149 boetes uit van in totaal 2,7 miljoen euro. Dit staat in het inspectierapport "Studenten 2010" van de Arbeidsinspectie. Geen werkvergunning