De Krom biedt Arbobalans 2010 aan

Daarnaast blijkt het percentage werknemers dat wil en kan doorwerken tot 65 jaar in vier jaar te zijn verdubbeld van 13% in 2005 naar 26% in 2009. Laag opgeleide werknemers en vrouwen melden minder vaak, dat ze langer door willen werken.