Toezicht op arbeidsomstandigheden

Voor inspectie vrijgestelde bedrijven Bedrijven waar de Arbeidsinspectie op bezoek is geweest en waar de inspecteur heeft geconstateerd dat er geen overtredingen waren en de zorg voor arbeidsomstandigheden op peil is, worden de eerstvolgende twee jaar na een laatste bezoek niet meer in het kader van een inspectieproject, dat is gericht op de naleving van de arbeidsomstandighedenwetgeving, bezocht.  Ook de zogeheten 'OHSAS 18001' gecertificeerde bedrijven', zullen niet meer worden bezocht in het kader van een inspectieproject van de Arbeidsinspectie gericht op de naleving van de arbeidsomstandighedenwetgeving.  Niet voor inspectie vrijgestelde bedrijven  Bedrijven waar een klacht over de arbeidsomstandigheden is ingediend of waar een meldingsplichtig ongeval is gemeld, zijn niet vrijgesteld voor een onderzoek door de Arbeidsinspectie.  Ook bedrijven met een verhoogd risico zijn niet vrijgesteld van inspecties in het kader van een inspectieproject. Het gaat daarbij om de bedrijven die over een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen beschikken, dat aan hen aanvullende eisen zijn gesteld (de zogeheten ARIE- en BRZO-bedrijven). Dit geldt tevens voor bedrijven in de sector 'delfstoffenwinning' en bedrijven die asbest saneren.