Nieuwe inspectierichtlijn kwartsstof

Blootstelling aan kwartsstof op de bouwplaatsen in Europa moet meer aandacht krijgen, vindt de Inspectie SZW. Jaarlijks maakt de blootstelling aan schadelijke stoffen als kwartsstof op het werk 2.000 tot 3.000 dodelijke slachtoffers.