Werkloze vijftigplussers worden ambachtslieden

Oudere werklozen vinden vaak moeilijk een nieuwe baan. Zou het in het leven roepen van een ambachtsacademie een oplossing kunnen zijn om hen duurzaam inzetbaar te maken?