Inspecties: niet het aantal, maar het effect

Het aantal inspecties zegt (te) weinig over het bereikte doel van de inspecties, vindt inspecteur-generaal Marc Kuipers. Hij schrijft dit in het Jaarplan 2017 van de Inspectie SZW dat recentelijk naar de Tweede Kamer is gestuurd.