AI spoort meer onveilig en illegaal werk op

Dit blijkt uit het Jaarverslag 2010 van de Arbeidsinspectie dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij heeft tegelijkertijd het jaarverslag aangeboden van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Deze diensten gaan samen met de Inspectie voor Werk en Inkomen op in een gezamenlijke inspectiedienst van het ministerie van SZW.