Nieuwe richtlijnen Lyme en Q-koorts

Het NCvB heeft twee nieuwe registratierichtlijnen uitgebracht: een voor de ziekte van Lyme en een voor Q-koorts.