Gratis meldpunt Arbeidsinspectie

Het meldpunt is bedoeld voor werkgevers, werknemers en tipgevers. Het biedt een adres en gratis telefoonnummer. Het is niet alleen te bereiken voor ongelukken. Werknemers kunnen ook centraal terecht als ze willen klagen over de arbeidsomstandigheden, werktijden of onderbetaling.