Boeteoplegging: aantal man bepaalt bedrag

Boetematiging naar bedrijfsgrootte is vooral bedoeld om tot evenredige boetes te komen. Kleine bedrijven betalen zo minder dan grote. Wel zo fair.