Arbeidsinspectie en medezeggenschap

De leden van de ondernemingsraad (or) of personeelvertegenwoordiging (pvt) binnen een organisatie hebben op grond van de Arbowet verschillende rechten als het gaat om de relatie met de Arbeidsinspectie.