App toont relatie binnenklimaat/productiviteit

Gaan werknemers beter werken als het binnenklimaat op orde is? Dat er een relatie is tussen de omstandigheden in een gebouw en de arbeidsproductiviteit van de medewerkers, staat buiten kijf.