Nieuwe lijst EU-normen Machinerichtlijn

Onlangs is een update gepubliceerd van de lijst met normen die vallen onder de Machinerichtlijn (2006/42/EC).