Arbeidsinspectie bezoekt 900 metaalbedrijven

De inspecteurs letten vooral op de blootstelling aan rook door lassen en snijden en de veiligheid van machines. Tijdens de inspecties, die zonder verdere vooraankondiging plaats zullen vinden, zal de inspecteur zich met name op metaalbewerkingsmachines en heftrucks richten.  Het tweede onderwerp waarop de inspecteur let is de blootstelling aan las- en metaalsnijrook. Hiervoor is een grenswaarde van 1 mg/m3 vastgesteld. De concentratie van las- en metaalsnijrook in de lucht die de werknemer inademt, moet lager dan deze grenswaarde zijn.