Gebrekkige controles, onveilige gebouwen

Meer veiligheid voor medewerkers, eenvoudiger handhaven, minder kosten en meer energiebesparing. Dat zijn enkele van de voordelen van een centrale gebouwendatabase waar de gezamenlijke industrie-, bouw- en installatiesector voor pleiten bij minister Blok van Wonen en Rijksdienst.

Door de zich terugtrekkende overheid hebben gebouweigenaren en onderhoudsbedrijven steeds meer verantwoordelijkheid gekregen. Brancheorganisaties FME, Bouwend Nederland en Uneto-VNI stellen echter dat noch de overheid (handhaving), noch de markt goed overzicht heeft op de tientallen verplichte keuringen in gebouwen.

Inspecties niet tijdig, controles tussen wal en schip

“Dat maakt naleving, maar ook handhaving erg lastig. Er is hierdoor mogelijk ook ruimte ontstaan voor partijen die zich niet aan de wet willen houden”, schrijven de koepels in hun brief. “Bovendien is er geen onderlinge coördinatie tussen verschillende overheidsdiensten. Daardoor worden inspecties niet gelijktijdig uitgevoerd en vallen controles regelmatig tussen wal en schip.”

Gebrek aan overzicht maakt naleving, maar ook handhaving erg lastig

Brancheorganisaties FME, Bouwend Nederland en Uneto-VNI

De oplossing is volgens de drie organisaties gelegen in een centrale gebouwendatabase waarin gemeentelijke en landelijke instanties alle wettelijke inspecties, keuringen en controles bijhouden. Zij dringen er bij minister Blok op aan dat een dergelijke database er komt.

Ongevallen door gebrekkige veiligheid gebouwen

Het laat zich raden dat slecht onderhoud of controles overslaan grote gevolgen kan hebben voor de veiligheid van gebouwen. Deskundige Martin Kerssen van FME zegt dat er bijvoorbeeld rond de drieduizend ‘spookliften’ zijn in Nederland. Dit is een voorzichtige schatting, het kunnen er dus zomaar veel meer zijn. “Deze liften zijn afgekeurd tijdens een inspectie, maar de eigenaar van het gebouw blijft ze gebruiken.”

Verder zijn er maandelijks ongevallen met ammoniak in koelinstallaties en zijn er diverse incidenten met elektrocutie bekend. In beide gevallen zijn de ongevallen vaak (mede) te wijten aan matig onderhoud of slechte controles op verplichte keuringen. Kerssen: “Soms al dan niet bewust vergeten, maar het komt ook voor dat gebouweigenaren niet weten dat het moet gebeuren.”

Er zijn bijvoorbeeld rond de drieduizend ‘spookliften’ in Nederland

Martin Kerssen, brancheorganisatie FME

Installatiebranche wil meer regels tegen beunhazen

De installatiebranche klaagt al geruime tijd over beunhazen die het niet zo nauw nemen met de regels bij plaatsing en onderhoud van cv-ketels. Het is zelfs zo erg dat de branche pleit voor meer wettelijke regels om knoeiers te weren. Zij hoopt dat die regels het mogelijk zullen maken het aantal slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging door cv-ketels in te perken. Jaarlijks vallen hierdoor vijf à tien doden, terwijl er honderden mensen ziek worden. Het is tamelijk bijzonder dat het bedrijfsleven vraagt om meer regels vanuit wetgeving om de veiligheid te waarborgen.

Bronnen: telegraaf.nl, uneto-vni.nl