Arbo mag niks kosten

Veel organisaties hebben zware jaren achter de rug en daarbij is vaak het mes gezet in de kosten. Die bezuinigingslijn zie ik steeds vaker ook bij arbo-investeringen terugkomen.