Asbestslachtoffers dupe van verjaring

Driekwart van de oud-werknemers met de asbestziekte mesothelioom vangt bot als ze aanspraak maken op een schadevergoeding. De reden: verjaring.