Nieuwe regels voor arbeidstijden personenchauffeurs

Voortaan kunnen de chauffeurs een week lang beschikbaar zijn en vervolgens de andere week vrij zijn, het zogenaamde week op/week af-rooster. Hun werkgevers kunnen deze roosters alleen invoeren als ze dit in de CAO hebben vastgelegd of afspraken hebben gemaakt met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.