Hebben de 'nieuwe toetreders' een RI&E?

De Inspectie SZW voert van half september tot eind december 2016 inspecties uit bij nieuwe zorginstellingen, de zogenoemde 'nieuwe toetreders'.