Alcoholverslaving: zat of ziek?

Alcoholverslaving: zat of ziek?

Een alcoholverslaafde werknemer doet een beroep op het opzegverbod bij ziekte om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst te verhinderen. Gaat de kantonrechter hierin mee?

Een thans 52-jarige verzekeringsarts werkt sinds 1989 bij (een rechtsvoorganger van) het UWV. Sinds eind 2012 is hij vaak afwezig en ziek als gevolg van een alcoholverslaving. Hij is daar ook meerdere keren voor behandeld, maar valt steeds weer terug. In perioden waarin hij wel werkt, is hij vaak kort afwezig in verband met de alcoholproblematiek. Voor die afwezigheden heeft hij niet altijd de ware reden opgegeven. De werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer beroept zich op het opzegverbod bij ziekte.
De kantonrechter stelt vast dat de werknemer begin 2013 drie maanden is opgenomen in een kliniek. In de zomer van 2013 heeft hij drie weken verzuimd wegens een crisisopname na een auto-ongeval. In 2014 is de werknemer eerst anderhalve maand en daarna een half jaar afwezig geweest wegens therapie en opname in een verslavingskliniek. Begin januari 2016 is de werknemer 50 procent arbeidsgeschikt verklaard en gaan werken in een passende functie. De bedrijfsarts heeft gerapporteerd dat de werknemer vanaf 23 mei 2016 weer volledig inzetbaar moet zijn in zijn eigen functie.

Volgens vaste rechtspraak is alcoholverslaving een ziekte

De kantonrechter stelt vast dat alle perioden van afwezigheid te maken hebben met de alcoholverslaving. Ook het opgeven van onjuiste redenen bij korte afwezigheden heeft te maken met deze verslaving. Het is vaste rechtspraak een alcoholverslaving als ziekte aan te merken. De werknemer heeft zijn behandeling nooit tegengewerkt. Hij heeft zich bij elke terugval weer onder behandeling laten stellen en daaraan meegewerkt. Een terugval lijkt bovendien steeds verband te houden met depressieve klachten. Onder deze omstandigheden komt de rechter tot het oordeel dat het opzegverbod bij ziekte een ontbinding van de arbeidsovereenkomst verhindert. De ziekte duurt nog geen twee jaar aaneengesloten, er is dan ook geen sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

Bron: Kantonrechter Den Haag, 21 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4655
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag op 17 november 2016.