REACH en VIB, alles onder controle?

De Inspectie SZW is gestart met controles bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Voldoen zij aan de REACH-verplichtingen? Zijn de veiligheidsinformatiebladen (VIB's) op orde?