Inspectie bekijkt rampenbestrijding Moerdijk

De IOOV zal zich richten op de bestrijding van de ramp, zowel de voorbereiding als de uitvoering ervan. De inspectie hoort bij het ministerie. Doel is om het onderzoek binnen vier maanden af te ronden, aldus Justitie.