Aanpak luchtvervuiling moet strenger

Niet de Europese grenswaarden, maar de strengere waarden van de WHO moeten de basis vormen van Nederlandse regels tegen luchtvervuiling. Dat stelt de Gezondheidsraad, een adviesorgaan van de regering.