6 misvattingen over zelfsturing

Sturing op resultaat is succesvoller dan sturing op processen, dat is inmiddels bekend. Maar de focus verleggen naar zelfsturing vraagt om verandering en dat gaat niet vanzelf.