Arbeidstijden nee? Pijn in de portemonnee!

Bijna 1400 overtredingen. Dat is het resultaat van onderzoek bij 1.914 horecaondernemingen en 1.326 detailhandels op naleving van de Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid vreemdelingen.