De Arbeidsinspectie moet actief controleren of bedrijven hun medewerkers beschermen tegen de kou.