Van het pad door pesten

Bij een ontbindingsverzoek gaat de werkgever voorbij aan het feit dat de werkneemster wordt gepest door haar collega's. Wat zegt de rechter daarover?