Werkplek kankervrij: meer grenswaarden

Vakbonden in Europa willen erkenning van het risico van kankerverwekkende stoffen en beperking van hun gebruik. De bonden willen daarom meer bindende grenswaarden (BOEL's) voor kankerverwekkende stoffen.